Επειδή η φαντασία μας πολλές φορές αγγίζει το άπιαστο,
μια τέτοια στιγμή η ικανότητα δημιουργίας μας αποκορυφώνεται.